Basbelopp för år 2013 kommer att höjas

Basbeloppen för år 2013 är preliminärt satta! Som det ser ut så kommer basbeloppen som ligger till grund för olika ersättningar att höjas nästa år. Om prisbasbeloppen blir fastställda så kommer bl.a. garantipensionen, inkomstpensionen och föräldrapenningen att höjas! 2012 2013 Förändring Prisbasbelopp  44 000 44 500 500 kr Förhöjt prisbasbelopp 44 900 45 400 500 […]
Continue reading…