Basbelopp för år 2013 kommer att höjas

Basbeloppen för år 2013 är preliminärt satta! Som det ser ut så kommer basbeloppen som ligger till grund för olika ersättningar att höjas nästa år. Om prisbasbeloppen blir fastställda så kommer bl.a. garantipensionen, inkomstpensionen och föräldrapenningen att höjas!

2012 2013 Förändring
Prisbasbelopp  44 000 44 500 500 kr
Förhöjt prisbasbelopp 44 900 45 400 500 kr
Inkomstbasbelopp 54 600 56 600 2 000 kr

Den låga inflationen gör att prisbasbeloppet höjs med 1,1 procent till 44 500 kronor, vilket innebär att  t.ex. garantipensionen och föräldrapenning höjs i motsvarande grad.

Institutet för Privatekonomi på Swedbank har beräknat vad de höjda basbeloppen innebär för pensionärer med garantipension och pensionärer med inkomstpension. Garantipensionärer ska nog vänta med att korka upp champagnen! Det höjda prisbasbeloppet innebär i praktiken att  garantipensionärer får ca 80-90 kronor mer i månaden. Däremot så får  pensionärer med inkomstpension en betydligt större höjning. Höjningen av inkomstbasbeloppet gör att en pension på 12.000 kronor i månaden höjs nästan med 500 kronor nästa år.

Höjningen av basbeloppen är fotfarande preliminär och ska fastställas av regeringen under hösten!