Beräkning av tomträttsavgäld

För att beräkna tomträttsavgälden utgår många ifrån nedanstående beräkningsprincip: Tomträttsavgäld = Avgäldsunderlag X Avgäldsränta Avgäldsunderlag För att få fram ett avgäldsunderlag utgår man i första hand ifrån marknadsvärdet för tomten (marken). Detta görs genom att tittar på försäljningar som skett av obebyggda tomter inom kommunen. Dock är det oftast väldigt svårt att få fram ett marknadsvärde […]
Continue reading…