Vårpropositionen 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft

I denna vårproposition presenterar regeringen en satsning på kunskap för stärkt arbetskraft på 3,8 miljarder kronor för 2015. Dessutom presenteras satsningar på 1,3 miljarder kronor för att öka tillgängligheten och kompetensen i vården samt förbättra företagsklimatet ytterligare. I takt med att återhämtningen blir stabilare inleds en ny fas i finanspolitiken där de offentliga finanserna återgår till överskott. Alla satsningar kommer därför att finansieras krona för krona.

Läs mer

The post Vårpropositionen 2014: Kunskap för stärkt arbetskraft appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.