Utlåningen till företag står still

Utlåningen till små och medelstora företag står och stampar. Närmare 60 procent av bankkontoren uppger att utlåningen var oförändrad under årets tredje kvartal. Bankkontoren tror inte att situationen förändras under årets sista kvartal, då en klar majoritet tror att utlåningen kommer att vara fortsatt oförändrad. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi Företagspartner.