Restaurangbranschen fortsätter växa

Restaurangbranschen fortsätter att nyanställa. Enligt SCBs lönesummestatistik (LAPS) som kom igår, ökade löneutbetalningarna i restaurangbranschen med en halv miljard (7,9 procent) under första kvartalet 2013 jämfört med första kvartalet 2012. Motsvarande ökning för övriga arbetsmarknaden var 2,6 procent.(Visita)
Continue reading…

 

Vem ska betala för bytet av sedlar och mynt?

I höst inleder Riksbanken historiens största utbyte av sedlar om mynt. Eftersom bankerna i snabb takt har avvecklat sin kontanthantering kommer utbytet huvudsakligen ske ute i handeln. Svensk Handels styrelse och årsstämma är mycket oroade över att handeln kommer att drabbas av stora kostnader för utbytet.(Svensk Handel)
Continue reading…

 

Näringslivets investeringar förväntas minska

Efter flera år av ökande investeringar väntas industriföretagen minska sina volymer. Enligt den senaste investeringsenkäten planerar företagen att investera 53,7 miljarder kronor. Under 2012 investerade industriföretagen 56,9 miljarder, vilket innebär att årets investeringsvolym väntas minska med 10 procent.(SCB)
Continue reading…

 

Många konkurser fortsätter att oroa

Den ökning av företagskonkurser vi sett under inledningen av 2013 fortsätter och i april ökade antalet konkurser med hela 16 procent. De största ökningarna ser vi inom privata tjänster, byggindustrin samt information och kommunikation. Bland storstadsregionerna är det framför allt i Stockholms län och Skåne som konkurserna ökat mest. Det finns dock förhoppningar om en förbättring för de svenska företagen senare i år.(UC)
Continue reading…