Stor prisskillnad för småhus mellan storstadsregionerna

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2,1 miljoner kronor under första kvartalet 2013. Skillnaden mellan storstadsregionerna är stor. I Stor-Stockholm var priset nästan 3,9 miljoner kronor, medan priset i Stor-Malmö var drygt 2,7 miljoner kronor. Prisnivån i Stor-Stockholm var 40 procent högre jämfört med Stor-Malmö.