Starta företag-broschyren – från idé till verksamt företag

Starta företag-broschyren görs i samarbete mellan elva olika myndigheter. Den har funnits sedan 2006 och uppdateras två gånger om året. Ambitionen är att det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. Till stöd finns denna broschyr där man samlat den viktigaste informationen från de olika myndigheterna, över det man behöver känna till för att kunna starta och driva företag i Sverige.