Föreningar med omfattande secondhand-försäljning uppmanas att momsregistrera sig

Skatteverket uppmanar ideella föreningar som bedriver secondhand-försäljning i större skala att momsregistrera sig, berörda föreningar bör lämna in momsregistrering så snart det är möjligt. Uppmaningen är till följd av ett avgörande domstolsbeslut där reglerna om beskattningen av ideella föreningars secondhand-försäljning har klargjorts.