Reporäntan oförändrad på 0,25 procent

Riksbankens direktion har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på 0,25 procent för att bidra till att den låga inflationen stiger mot inflationsmålet på 2 procent. Liksom i föregående prognos är det först mot slutet av 2015, när inflationen är tydligt högre, som det bedöms vara lämpligt att börja höja räntan.

Läs mer

The post Reporäntan oförändrad på 0,25 procent appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.