Nyföretagandet minskade även i september

Under september månad i år registrerades 4 537 nya företag i de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Samma månad förra året nyregistrerades 5 003 företag. Det innebär en minskning med totalt 466 företag för perioden och en fortsatt tillbakagång.