Minskat nyföretagande även i maj

Nyföretagandet fortsätter att minska i jämförelse med förra årets rekordsiffror. Under maj månad nyregistrerades 5 327 företag på Bolagsverket jämfört med 6 363 i maj 2011, en minskning med 1 036 stycken eller -16,3 procent för de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.