Förslag om ändringar på området för skattetillägg och skattebrott till Lagrådet

Regeringen lämnade den 8 maj remiss till Lagrådet om förslag kring förändrade regler om Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor. I lagrådsremissen föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott i syfte att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet.