Inkomstdeklaration för juridiska personer

För de juridiska personerna, det vill säga de som deklarerar på Inkomstdeklaration 2, 3 eller 4 och som har räkenskapsår som är lika med kalenderår, är senaste datum att lämna inkomstdeklaration den 1 juli. Lämnas deklarationen elektroniskt får du ytterligare en månad och då gäller istället den 3 augusti som senaste inlämningsdatum.