Fler sysselsatta och arbetslösa under 2012

Under 2012 var i genomsnitt 4 672 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 29 000 personer jämfört med 2011. Den största ökningen skedde bland utrikes födda. Antalet arbetslösa ökade med 11 000 till 388 000 personer. Arbetslösheten var 7,7 procent, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2011.