Gränsbelopp

Gränsbelopp vid utdelning från fåmansbolag (aktiebolag, s.k. kvalificerade aktier/andelar enligt de s.k 3:12-reglerna enligt kap 57 i inkomstskattelagen) kan beräknas fram enligt två regler: Förenklingregeln och Huvudregel.

Gränsbelopp enligt Förenklingsregeln (schablonbeskattad utdelning enligt dem s.k 3:12-reglerna) vid utdelning på kvalificerade aktier/andelar för inkomstår 201o (taxeringsår 2011) är 127 750 kronor (2,5 gånger inkomstbasbeloppet för 2010).

Beräkning av gränsbelopp enligt förenklingsregeln: 127 750  kr x (Antal ägda aktier/Totalt antal aktier ) + (Sparat utdelningsutrymme från förra året x 106,20 %)

Gränsbelopp enligt Huvudregeln måste hänsyn tas till ett antal individuella faktorer såsom omkostnadsbelopp, lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme.

Beräkning av gränsbeloppet enligt Huvudregeln: Omkostnadsbelopp x 12,20 % + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 106,20 %.

Läs mer om gränsbelopp för statlig skatt och inventarier.