Skattefri milersättning (bilersättning)

Milersättning / Bilersättning / Reseersättning? Skattefri milersättning / skattefri bilersättning / skattefri reseersättning? 

En arbetstagare som använder egen bil (privatbil) eller annat eget fordon i tjänsten till och från arbetet kan ha rätt till ersättning från arbetsgivaren, sk. reseersättning.

En arbetsgivare kan ge en arbetstagare som använder egen bil (privatbil) eller annat eget fordon i tjänsten till och från arbetet en skattefri milersättning/bilersättning. Ersättningen är en reseersättning för att täcka arbetstagarens resekostnader i tjänsten.

Skattefri milersättning/bilersättning för inkomståret/räkenskapsår 2013 (taxeringsår 2014):

Inkomstår/räkenskapsår (taxeringsår) 2013 (2014) 2012 (2013)  2011 (2012)
Egen bil (privatbil): 18,50 kr/mil 18,50 kr/mil 18,50 kr/mil
Förmånsbil (tjänstebil):
– Bension, etanol m.m 9,50 kr/mil 9,50 kr/mil 9,50 kr/mil
– Diesel 6,50 kr/mil 6,50 kr/mil 6,50 kr/mil
Motorcykel: 9,00 kr/mil 9,00 kr/mil 9,00 kr/mil
Mopedbil: 9,00 kr/mil9,00 kr/mil 9,00 kr/mil 9,00 kr/mil
Moped: 4,50 kr/mil 4,50 kr/mil 4,50 kr/mil
Cykel: 250 kr 250 kr 250 kr

Läs mer om reseersättning och förmånsbil!

Reseavdrag

En arbetstagare som inte har rätt till ersättning från sin arbetsgivare kan istället yrka avdrag för sina resekostnader i sin inkomstskattedeklaration.

Avdrag för resor till och från arbetet samt för resor i tjänsten med egen bil medges med 18,50 kr per mil.

Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats är 10 000 kr ( 9000 kr). För inkomstår 2012 kan endast avdrag yrkas för kostnader överstigande 10 000 kr (9 000 kr ).

Har du förmånsbil medges avdrag med 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övriga drivmedel (t.ex. bensin eller etanol).