Nedsättning av förmånsvärde

Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska enligt 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap. 5—10 §§ IL minskat med vad han har betalat.

SKV:s allmänna råd:
Förmånsvärdet bör minskas om betalning för fast avgift, fordonsskatt, trängselskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning gjorts under året av den anställde till arbetsgivaren, t.ex. månatligen eller med engångsbelopp. Har betalning gjorts till någon annan bör kvittot, eller bestyrkt kopia, lämnas till arbetsgivaren som underlag för nedsättning.
Förmånsvärdet bör inte minskas för
— mindre utgifter för underhåll, t.ex. för biltvätt
— oförutsebara utgifter, t.ex. självrisk till försäkringsbolag eller annan kostnad till följd av trafikolycka eller annan skada
— utgifter för garage, parkering och liknande.
Förmånsvärdet kan inte vara negativt så nedsättningen av värdet för ett beskattningsår kan högst motsvara beräknat värde. Belopp som inte kan avräknas kan inte heller utnyttjas senare år.

 

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.