Byte av bil

För en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet enligt 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen.

SKV:s allmänna råd:
Om den anställde under en månad använt olika bilar bör förmånsvärdet beräknas efter den bil som den anställde disponerat längst tid. Om bilar med olika förmånsvärden använts lika länge under en månad, bör förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden.
Ett genomsnittsvärde kan också användas vid inkomsttaxeringen om den anställde ofta växlat mellan olika förmånsbilar under året, som t.ex. kan förekomma vid bilpooler eller för anställda vid bilhandelsföretag. Detta bör kunna tillämpas vid minst tio bilbyten någorlunda jämnt fördelade under året. Ett sådant genomsnittsvärde kan även användas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter om underlaget för beräkningen
— avser varje arbetsplats där det finns en bilpool inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas)
— visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen används för privatresor av de anställda som deltar i bilpoolen
— justeras så snart en förändring skett av bilarna som ingår i bilpoolen.

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.