Vilka regler ska tillämpas på årsredovisning respektive årsbokslut?

Bokföringsnämnden (BFN) arbetar sedan 2004 med att ta fram fyra kategorier av regelverk, K1, K2, K3 respektive K4. Alla regelverk är ännu inte klara, vilket bland annat innebär att vissa företagsformer fortfarande ska tillämpa äldre normgivning när årsredovisning eller årsbokslut ska upprättas.