Frågan om bostadsrättsföreningarnas regelverk fortsätter att debatteras

I förra numret av Ekonomi info skrev vi om att FAR föreslog landets bostadsrättsföreningar att skjuta på införandet av de nya regelverken och rådet var att istället fortsätta på det gamla sättet i väntan på att man inom branschen tillsammans med BFN och FAR enat sig om en lämplig generell tillämpning enligt K2 alternativt K3.