Fastighetsskatt (statlig)

Fastighetsskatt – statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift – genomgång av reglerna för fastighetstaxering och vad fastighetsskatten uppgår till under inkomståret 2012 (taxeringsår 2013).

Fastighetsskatten som tidigare gällde även för bostäder  i småhus och hyreshus (bostadsfastigheter) har sedan 2008 ersatts av en kommunal fastighetsavgift i stället för den tidigare statlig fastighetsskatten för alla typer av fastigheter.

Fastighetsavgiften för bostadsfastigheter har ett fast maxbelopp som för det första inkomståret (2008) var 6 000 kr för varje småhus och 1 200 kr för varje bostadslägenhet i hyreshus. Detta fasta belopp är indexbundet och ska varje år följa förändringen av inkomstbasbeloppet, jämfört med 2008.

Den nya fastighetstypen ägarlägenhetsfastighet får fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt samma regler som småhus.

För inkomståret 2012 (taxeringsår 2013) gäller följande för statlig fastighetsskatt:

Statlig fastighetsskatt
 Fastighetstyp Fastighetsskatt
procent
 Underlag (Taxeringsvärde)
Småhusenhet (även småhus på lantbruksenhet)
– obebyggd tomtmark 1,0 % Taxerat värde på tomtmarken
– småhus under uppförande med tillhörande tomtmark 1,0 % Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
Ägarlägenhetsenhet
– obebyggd tomtmark 1,0 % Taxerat värde på tomtmarken
– tomtmark med ägarlägenhet utan byggnadsvärde 1,0 % Taxerat värde på tomtmarken
– tomtmark med ägarlägenhet på ofri grund 1,0 % Taxerat värde på tomtmarken
– ägarlägenhet under uppförande med tillhörande tomtmark 1,0 % Taxerat värde på ägarlägenheten och den tillhörande tomtmarken
Hyreshusenhet, bostäder
– tomtmark med bostadsbyggnad på ofri grund 0,4 % Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)
– tomtmark med bostadsbyggnad utan byggnadsvärde 0,4 % Taxerat värde på tomtmarken (bostadsmark)
– bostadsbyggnad under uppförande med tillhörande tomtmark 0,4 % Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken (bostadsmark)
Hyreshusenhet, lokaler 1,0 % Taxerat värde på lokaler och tillhörande tomtmark (lokalmark)
Hyreshusenhet, obebyggd tomtmark (för bostäder eller lokaler) 0,4 % Taxerat värde på tomtmarken
Industrienhet (inkl. täktmark) 0,5 % Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, vattenkraftverk 2,8 % Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, vindkraftverk 0,2 % Taxeringsvärdet
Elproduktionsenhet, övriga 0,5 % Taxeringsvärdet

Vem ska betala fastighetsskatten

Fastighetsskatten ska betalas för hela kalenderåret av den som är eller blir fastighetsägare den 1 januari – den som är ägare enligt lagfarten.

Fastighetsskatt vid försäljning en fastighet

Fastighetsskatt fritidshus
Fastighetsskatt villa
Fastighetsskatt bostadsrätt
Fastighetsskatt bostadsrättsförening
Fastighetsskatt hyreshus

Fastighetsskatt lokaler
Fastighetsskatt nybyggnation
Fastighetsskatt jordbruksfastighet
Fastighetsskatt industrifastighet

Beräkna fastighetsskatt

Läs mer om:

Kommunal fastighetsavgift
Taxeringsvärde – Fastighetstaxering – Taxeringsvärden fastigheter