Särskild löneskatt

Särskild löneskatt 2015

Särskild löneskatt  är sociala avgifter som betalas på vissa förvärvsinkomster (SLF) såsom vid passiv näringsverksamhet och vinstandelar samt på pensionskostnader (SLP) såsom Fora, kapitalförsäkringar och sjukförsäkringar.

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

1. Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF)
a) Särskild löneskatt på passiv näringsverksamhet

Den som bedriver en passiv näringsverksamhet ska betala särskild löneskatt med 24,26 % i stället för egenavgifter. De personer som är födda 1937 och tidigare betalar inte särskild löneskatt för aktivt bedriven näringsverksamhet. Den särskilda löneskatten beräknas på överskottet av näringsverksamheten.

Särskild löneskatt som ska betalas under räkenskapsåret 2015 (taxeringsår 2016) är nedanstående:

Födda 1937 och tidigare 0,00%
Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 24,26%

Driver du passiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag med högst 20 %.

b) Särskild löneskatt på vinstandel
Arbetsgivare som lämnar bidrag till en vinstandelsstiftelse ska betala särskild löneskatt på lämnat bidrag. Den avsättning som görs ska ingå i underlaget för beräkning av särskild löneskatt.

Särskild löneskatt: 24,26 %.

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP)

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP): 24,26 %.

Särskild löneskatt på kapitalförsäkring

 Särskild löneskatt på kapitalförsäkring: 24,26 %.

Särskild löneskatt Fora

Särskild löneskatt på Fora: 24,26 %.

Särskild löneskatt sjukförsäkring

Särskild löneskatt på skjukförsäkring: 24,26 %.

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.