Referensränta

Referensräntan är en ränta som fastställs av Riksbanken halvårsvis och motsvaras av Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. Ifall reporäntan avviker vid denna tidpunkt från en halv eller hel procentenhet avrundas referensräntan till närmast högre halva procentenhet.

Flera andra räntor i samhället baseras på Riksbankens referensränta. Till exempel står det i räntelagen att dröjsmålsräntan ska vara referensräntan plus åtta procentenheter.

Enligt 9 § räntelagen (1975:635) skall referensräntan fastställas halvårsvis genom särskilt beslut av Riksbanken.  Referensräntan skall enligt denna paragraf motsvara den ränta som Riksbanken
tillämpade vid den huvudsakliga refinansieringstransaktion som genomfördes närmast före det kalenderhalvår under vilken räntan skall gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet.

Referensränta (%)

Datum

 (%)

2013-01-01 1,00
2012-07-01 1,50
2012-01-01 2,00
2011-07-01 2,00
2011-01-01 1,50
2010-07-01 0,50
2010-01-01 0,50
2009-07-01 0,50
2009-01-01 2,00
2008-07-01 4,50
2008-01-01 4,00
2007-07-01 3,50
2007-01-01 3,00
2006-07-01   2,50
2006-01-01 1,50
2005-07-01 1,50
2005-01-01 2,00
2004-07-01 2,00
2004-01-01 3,00
2003-07-01 3,00
2003-01-01 4,00
2002-07-01 4,50