Periodiseringsfonder, schablonintäkt & schablonränta

Avsättning till periodiseringsfond

Periodiseringsfonder – beräkning av maximal avdrag för avsättning till periodiseringsfond inkomstår 2018 (taxeringsår 2019):

Bolagsform %
Juridisk person, utom dödsbon
– Aktiebolag 25 %
Fysiska personer och dödsbon
– Enskild firma 30 %

Läs mer om periodiseringsfonder! En periodiseringsfond måste återföras till beskattning senast 6:e året efter avsättningen. Avsättningar som görs under inkomståret 2016 återförs senast inkomståret 2021.

Schablonintäkt periodiseringsfonder

En juridisk person (aktiebolag mfl) som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond ska ta upp en schablonintäkt till beskattning, dvs en ränta på periodiseringsfonder.

Schablonintäkten (räntan) beräknas till 72 % av statslåneräntan vid utgången av november månad andra året före taxeringsåret multiplicerad med summan av gjorda avdrag för avsättningar till sådana periodiseringsfonder som den juridiska personen har vid beskattningsårets ingång.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än tolv månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

Från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare ska statslåneräntan anses vara lägst 0,5%.

Från och med beskattningsår som påbörjas 1 januari 2019 och senare beräknas dock schablonräntan utifrån 100% av statslåneräntan.

Om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader ska schablonintäkten justeras i motsvarande mån.

Ränta på periodiseringsfonder (schablonintäkt) för inkomstår 2018 (taxeringsår 2019)

Den 30 november 2017 var statslåneräntan 0,49%schablonintäkten för inkomstår 2018 (taxeringsår 2019) beräknas till  0,72* 0,51% multiplicerad med summan av avsättningar till periodiseringsfonder.

Schablonränta periodiseringsfond 2019

Ovanstående är en beräkningen av schablonräntan för periodiseringsfond 2019 som blir 0,51%.

Schablonintäkt periodiseringsfond 2019

=> 0,51% *periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång (Ingående periodiseringsfonder)= Schablonintäkt

Schablonintäkten för inkomståret 2018 beräknas till 0,51% multiplicerad med summan av avsättningar till periodiseringsfonder

Ränta (schablonintäkt) periodiseringsfonder

Här är den ränta som ska användas för beräkning av schablonintäktenperiodiseringsfonder under följande räkenskapsår/taxeringsår:

Räkenskapsår Taxeringsår Statslåneränta (%) Schablonränta (%)
20192 2020 0,50
2018 2019 0,51 0,51
20171 2018 0,49 0,1944/0,36
2016 2017  0,27 0,4680
2015 2016  0,65 0,6480
2014 2015 0,90 1,5048
2013 2014 1,49 1,0700
2012 2013 1,65 1,1880
2011 2012 2,84 2,0448
2010 2011  3,2 2,3040
2009 2010  2,89 2,0808
2008 2009  4,16 2,9952

Ränta på periodiseringsfonder (schablonintäkt) för inkomstår 2018 (taxeringsår 2019)

Den 30 november 2018 var statslåneräntan 0,51%schablonintäkten för inkomstår 2018 (taxeringsår 2019) beräknas till 0,51% multiplicerad med summan av avsättningar till periodiseringsfonder.

=> 0,51% *periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång (Ingående periodiseringsfonder)= Schablonintäkt

Schablonintäkten för inkomståret 2018 beräknas till 0,51% multiplicerad med summan av avsättningar till periodiseringsfonder

Ränta på periodiseringsfonder (schablonintäkt) för inkomstår 2017 (taxeringsår 2018)

Den 30 november 2017 var statslåneräntan 0,1944/0,36%1schablonintäkten för inkomstår 2017 (taxeringsår 2018) beräknas till 0,1944/0,36%1 multiplicerad med summan av avsättningar till periodiseringsfonder.

=> 0,4680% *periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång (Ingående periodiseringsfonder)= Schablonintäkt

Schablonintäkten för inkomståret 2017 beräknas till 0,1944/0,36%1 multiplicerad med summan av avsättningar till periodiseringsfonder

1För beskattningsår som påbörjats före 1 januari 2017 är schablonräntan 0,1944.
2För beskattningsår som påbörjats före 1 januari 2019 är schablonräntan 0,3672.