Fastighetsavgift

Fastighetsavgift – kommunal fastighetsavgift och statlig fastighetsskatt – här går vi igenom dem nya reglerna som gäller istället för den tidigare fastighetsskatten som gäller för inkomstår 2012 (taxeringsår 2013).

Bostäder i småhus och hyreshus får sedan 2008 kommunal fastighetsavgift i stället för statlig fastighetsskatt.

Fastighetsavgiften har ett fast maxbelopp som för det första inkomståret, 2008, var 6 000 kr för varje småhus och 1 200 kr för varje bostadslägenhet i hyreshus. Detta fasta belopp är indexbundet och ska varje år följa förändringen av inkomstbasbeloppet, jämfört med 2008.

Den nya fastighetstypen ägarlägenhetsfastighet får fastighetsavgift eller fastighetsskatt enligt samma regler som småhus.

För inkomståret 2011 (taxeringsår 2012) gäller följande för  kommunal fastighetsavgift:

____________________________________________________________

Kommunal fastighetsavgift 2012 (2013)
Fastighetstyp Värdeår ¹ Fastighetsavgift Underlag
Småhusenhet med småhus ² och tillhörande tomtmark (även bostadsbyggnad på lantbruksenhet) 1929-2001 6 825 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
2002-2006 3 412 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
2007-2011 0 kronor
Småhusenhet, småhus ² på ofri grund ³ 1929-2001 3 412 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden
2002-2006 1 706 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden
2007-2011 0 kronor
Småhusenhet, tomtmark ³ till småhus ² på ofri grund (även tomtmark på lantbruksenhet med småhus på ofri grund) 3 412 kr, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på tomtmarken
Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet 2009-2011 0 kr
Hyreshusenhet, bostäder 1929-2001 1 365 kr per lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
2002-2006 682 kr per lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
2007-2011 0 kronor
Hyreshusenhet, bostadsbyggnad på ofri grund ³ 1929-2001 1 365 kr per lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden
2002-2006 682 kr per lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden
2007-2011 0 kronor

Fastighetsavgiften ska betalas för hela kalenderåret av den som är, eller blir, ägare den 1 januari.
_____________________________________________________
¹ Värdeåret måste här motsvara nybyggnadsåret. Det är bara byggnader med taxerat byggnadsvärde som kan få ett värdeår.
²  Småhus är här en bostadsbyggnad med eller utan taxerat byggnadsvärde.
³  Tomtmarken är en arrendetomt eller liknande. Den har en annan ägare, eller en annan ägarsammansättning, än bostadsbyggnaden. Tomtmarken och bostadsbyggnaden är därför taxerade i olika taxeringsenheter.
______________________________________________________

För inkomståret 2011 (taxeringsår 2012) gäller följande för  kommunal fastighetsavgift:

Kommunal fastighetsavgift 2011 (2012)
Fastighetstyp Värdeår ¹ Fastighetsavgift Underlag
Småhusenhet med småhus ² och tillhörande tomtmark (även bostadsbyggnad på lantbruksenhet) 1929-2000 6 512 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
2001-2005 3 256 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
2006-2010 0 kronor
Småhusenhet, småhus ² på ofri grund ³ 1929-2000 3 256 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden
2001-2005 1 628 kr för varje bostadsbyggnad, eller 0,375 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden
2006-2010 0 kronor
Småhusenhet, tomtmark ³ till småhus ² på ofri grund (även tomtmark på lantbruksenhet med småhus på ofri grund) 3 256 kr, eller 0,75 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på tomtmarken
Ägarlägenhetsenhet, ägarlägenhet 2009-2010 0 kr
Hyreshusenhet, bostäder 1929-2000 1 302 kr per lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
2001-2005 651 kr per lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden och den tillhörande tomtmarken
2006-2010 0 kronor
Hyreshusenhet, bostadsbyggnad på ofri grund ³ 1929-2000 1 302 kr per lägenhet, eller 0,4 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden
2001-2005 651 kr per lägenhet, eller 0,2 % av underlaget om det ger en lägre avgift Taxerat värde på bostadsbyggnaden
2006-2010 0 kronor

Fastighetsavgiften ska betalas för hela kalenderåret av den som är, eller blir, ägare den 1 januari.
_____________________________________________________
¹ Värdeåret måste här motsvara nybyggnadsåret. Det är bara byggnader med taxerat byggnadsvärde som kan få ett värdeår.
²  Småhus är här en bostadsbyggnad med eller utan taxerat byggnadsvärde.
³  Tomtmarken är en arrendetomt eller liknande. Den har en annan ägare, eller en annan ägarsammansättning, än bostadsbyggnaden. Tomtmarken och bostadsbyggnaden är därför taxerade i olika taxeringsenheter.
______________________________________________________