82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

82 Resultat från övriga värdepapper och långfristiga fordringar (anläggningstillgångar)

BAS-konton:

8210 Utdelningar på andelar i andra företag
8220 Resultat vid försäljning av värdepapper i och långfristiga fordringar hos andra företag
8230 Valutakursdifferenser på långfristiga fordringar
8240 Resultatandelar från handelsbolag (andra företag)
8250 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos och värdepapper i andra företag
8260 Ränteintäkter från långfristiga fordringar hos koncernföretag
8270 Nedskrivningar av innehav av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag
8280 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos andra företag
8290 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar [Ej K2]

Leave a comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.