5110 Tomträttsavgäld/arrende

 5110 Tomträttsavgäld/arrende

Tomträttsavgäld
Läs här om vad en tomträttsavgäld är för något och hur den beräknas fram här. Tomträttsavgälden är en avdragsgill kostnad både för fysiska (på samma sätt som räntor på lån i tomträtten) och juridiska personer.

 

Arrende
Läs här om vad arrende är för något. Kostnaden för arrende är en avdragsgill kostnad.