3921 Provisionsintäkter

Bokföring av provisionsintäkter sker normalt på bokföringskonto 3921. Nu behöver du inte fundera på hur du ska bokföra provisionsintäkter. Nedan kommer vi visa hur man bokför provisionsintäkter: