3530 Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m.

Bokföring av, bokföra, hur man bokför fakturerade tull- och speditionskostnader
I gruppkonto 3530 sker bokföring av fakturerade tull- och speditionskostnader. Fakturerade tull- och speditionskostnader är kostnader som företaget initialt har, men som vidarefaktureras till antingen kunderna eller till koncernbolag och intressebolag.