3520 Fakturerade frakter

Bokföring av, bokföra, hur man bokför fakturerade frakter
I gruppkonto 3520 sker bokföring av fakturerade frakter. Fakturerade frakter är kostnader som företaget initialt har, men som vidarefaktureras till antingen kunderna eller till koncernbolag och intressebolag.