2320 Konvertibla lån och liknande

Bokföring av konvertibla lån och liknande sker på bokföringskonto 2320 och nedanstående bokföringskonton.

2321 Konvertibla lån
2322 Lån förenade med optionsrätt
2323 Vinstandelslån
2324 Kapitalandelslån
2325 Valfritt underkonto
2326 Valfritt underkonto
2327 Valfritt underkonto
2328 Valfritt underkonto
2329 Valfritt underkonto