2010 Eget kapital, enskild firma

Bokföring av, bokföra, hur man bokför eget kapital, enskild näringsidkare (enskild firma)

Dessa BAS-konton används för bokföring av eget kapital för en enskild firma/näringsidkare:

2010 Eget kapital
2011 Egna varuuttag
2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2013 Övriga egna uttag
2016 Förändring i fond för verkligt värde
2017 Årets kapitaltillskott
2018 Övriga egna insättningar
2019 Årets resultat