1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar

1891 Valfritt underkonto
1892 Valfritt underkonto
1893 Valfritt underkonto
1894 Valfritt underkonto
1895 Valfritt underkonto
1896 Valfritt underkonto
1897 Valfritt underkonto
1898 Valfritt underkonto
1899 Valfritt underkonto