1350 Andelar och värdepapper i andra företag

I huvudkonto 1350 bokförs Andelar och värdepapper i andra företag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1351 Andelar i börsnoterade företag
1352 Andra andelar
1353 Andelar i bostadsrättsföreningar
1354 Obligationer
1355 Valfritt underkonto
1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag
1357 Valfritt underkonto
1358 Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper
1359 Valfritt underkonto

Gå tillbaka till kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar för att se Finansiella anläggningstillgångar.