1330 Andelar i intresseföretag

I huvudkonto 1330 bokförs Andelar i intressebolag. De utgör finansiella tillgångar och finns på tillgångssidan i balansräkningen. Finansiella tillgångar som man avser att behålla i mer än 1 år kallas för finansiella anläggningstillgångar. Läs mer om anläggningstillgångar.

Läs mer om intresseföretag.

Nedan tas de olika underkontona upp – du kan läsa mer om respektive underkonto genom att klicka nedan:

1331 Valfritt underkonto
1332 Valfritt underkonto
1333 Valfritt underkonto
1334 Valfritt underkonto
1335 Valfritt underkonto
1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag
1337 Valfritt underkonto
1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag
1339 Valfritt underkonto

Gå tillbaka till kontogrupp 13 Finansiella anläggningstillgångar för att se Finansiella anläggningstillgångar.