1150 Markanläggningar

Bokföring av, bokföra, hur man bokför markanläggningar

Markanläggningar utgör materiella anläggningstillgångar för företag och en materiell anläggningstillgång finns bokförd på tillgångssidan i balansräkningen.

Markanläggningar bokförsbokföringskonto 1050 som är ett huvudkonto för bokföring av markanläggningar, 1050 Markanläggningar.

Nedan anges underkontona för bokföring markanläggningar – du kan läsa mer om hur du ska bokföra på respektive underkonto genom att klicka på bokföringskontot nedan:

1151 Markanläggningar
1152 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1153 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1154 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1155 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1156 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1157 Valfritt bokföringskonto (underkonto)
1158 Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar
1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar

Gå tillbaka till kontogrupp 11 Byggnader och mark för att se andra materiella anläggningstillgångar.