1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter

Bokföring av, bokföra, hur man ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter

Balanserade utgifter utgör en immateriell anläggningstillgång för företag och immateriella anläggningstillgångar finns bokförda på tillgångsidan i balansräkningen.

Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter bokförs på bokföringskonto 1018 som är ett underkonto till gruppkonto 1010.

Gå tillbaka till gruppkonto 1010 Balanserade utgifter för att hitta fler exempel på bokföring av balanserade utgifter.