1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling (FoU)

Bokföring av, bokföra, hur man bokför balanserade utgifter för forskning och utveckling (FoU)

Bokföring av balanserade utgifter för forskning och utveckling sker på bokföringskonto 1011.

Balanserade utgifter utgör en tillgång för företaget och finns därför på tillgångssidan i balansräkningen.

Gå tillbaka till gruppkonto 1010 Balanserade utgifter för att hitta fler exempel på balanserade utgifter.