60 Övriga försäljningskostnader

60 Övriga försäljningskostnader

BAS-konton:

6000 Övriga försäljningskostnader (gruppkonto)
6010 Kataloger, prislistor m.m.
6020 Egna facktidskrifter
6030 Speciella orderkostnader
6040 Kontokortsavgifter
6050 Försäljningsprovisioner
6060 Kreditförsäljningskostnader
6070 Representation
6080 Bankgarantier
6090 Övriga försäljningskostnader

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.