5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)

5500 Reparation och underhåll (gruppkonto)

5510 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar
5520 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.
5530 Reparation och underhåll av installationer
5550 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier
5580 Underhåll och tvätt av arbetskläder
5590 Övriga kostnader för reparation och underhåll

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.