5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)

5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial (gruppkonto)

5410 Förbrukningsinventarier
5420 Programvaror
5430 Transportinventarier
5440 Förbrukningsemballage
5460 Förbrukningsmaterial
5480 Arbetskläder och skyddsmaterial
5490 Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial

Leave a comment