Bolagsform

Bolagsformer (företagsformer) – här är de olika bolagsformerna/företagsformerna för att starta eller bilda ett eget företag:

– Aktiebolag (AB)
– Handelsbolag (HB)
– Enskild firma (EF)/Enskild näringsidkare (EN)/näringsverksamhet (EN)
– Enkelt bolag
– Kommanditbolag (KB)
– Filial, Utländskt bolag med filial i Sverige
– Ekonomisk förening (Ek.F)

Vad skiljer dem olika företagsformerna/bolagsformerna?

-För- och nackdelar

Aktiebolag (AB)

Hur bildar/startar man ett aktiebolag?

Aktiekapital
Revisor
Aktieägaravtal
Betalningsansvar

Aktieägarna har inget personligt ansvar för bolagets förpliktelser. (ABL 1 kap. 3§ )

Handelsbolag (HB)

Hur bildar/startar man ett handelsbolag?

Revisor?
Bolagsmän – fysiska (privat) eller juridiska personer?

Betalningsansvar

Bolagsmännen i ett handelsbolag har ett personligt och solidariskt ansvar för företagets tillgångar och skulder (förpliktelser)

Kompanjonsavtal, skriftligt avtal, för samarbete

Enskild firma – Enskild näringsidkare – Enskild näringsverksamhet

Hur bildar/startar man en enskild firma/enskild näringsverksamhet?

Personligt ansvar för bolaget skulder och förpliktelser

Fysisk person – Ej juridisk person

Direkt kopplad till personen som driver företaget

Anmälan till Skatteverket.

Registrering av företagsnamn hos Bolagsverket – skydd för företagsnamnet i länet som man verkar frivilligt

Som enskild näringsverksamhet har du bokföringsskyldighet. Verksamheten redovisas per kalenderår och intäkterna deklareras i bilagor till din egen självdeklaration.

Organisationsnummer, identitetsbeteckning, personnumret för den fysiska person som driver företaget.

Enkelt bolag

Enkelt bolag bildas när två eller flera delägare (bolagsmän) avtalar om att samarbeta i bolag utan att bolaget förs in i handelsregistret och blir ett handelsbolag.

Ett par exempel på enkla bolag är konsortier som inte förts in i handelsregistret och verksamhet i samägda jordbruksfastigheter. Det enkla bolaget är inte en självständig juridisk person utan bolagsmännen ansvarar personligen för bolagets förpliktelser.  Bolaget kan inte införas i Bolagsverkets register, utan endast bolagsmännen kan införas i registret. Däremot kan bolaget tilldelas ett organisationsnummer.

Skatteskyldighet
Bolaget är heller inte skattskyldig för inkomstskatt, mervärdesskatt och betalning av arbetsgivaravgifter, utan det är bolagsmännen som ansvarar för samtliga förpliktelser.

Bolagsmännen kan efter ansökan hos Skatteverket besluta att en av delägarna registreras som representant för ett enkelt bolag eller partrederi. Representanten ska tills vidare svara för redovisning och betalning av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt samt lämna kontrolluppgifter som avser bolagets/rederiets verksamhet.

Representanten ska i övrigt företräda bolaget/rederiet i skattefrågor. Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten. Registreringen av en representant innebär inte att övriga delägare befrias från skyldigheten att redovisa och betala skatt i de fall representanten inte fullgör sina skyldigheter. För att representanten ska kunna skilja sin egen skatteredovisning från bolagets/rederiets tilldelas han ett särskilt redovisningsnummer. Han får därmed också ett särskilt skattekonto som ska användas för bolagets/rederiets skatteredovisningar. Ett särskilt redovisningsnummer börjar alltid med siffran 6.

Kommanditbolag (KB)

Hur bildar/startar man ett kommanditbolag?

Revisor?
Bolagsmän – fysiska (privat) eller juridiska personer?
Som handelsbolag

Bolagsmännen – komanditdelägare, komplementär

Komplementären i ett komanditbolag har ett personligt och solidariskt ansvar för företagets tillgångar och skulder (förpliktelser)

Kompanjonsavtal, skriftligt avtal, för samarbete

främja medlemmarnas ekonomiska intressen minst tre medlemmar, fysiska eller juridiska personer.

Ekonomisk förening

Stadgar, styrelse, revisor.

Juridisk person

Namn skyddat i hela landet.

Ansvar till det kapital som satsas i föreningen.

Demokrati, ansvarstagande

Någon form av ekonomiskt utbyte för föreningens medlemmar.

Konsumenter, brukare eller leverantörer, med egen arbetsinsats eller genom att nyttja

Föreningens tjänster

Vanligaste företagsformen för kooperativ

Filial, Utländskt bolag med filial i Sverige

Ett utländskt företag som vill bedriva näringsverksamhet i Sverige utan att registrera ett dotterbolag, ska normalt registrera en filial. En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige.

Ett och samma företag får bara ha en filial i Sverige. Det ska finnas en verkställande direktör (VD) för filialen. Det är VD:n som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.

Lagerbolag