Mobil (telefoni)

Förmån av telefoni, mobil telefoni –  i förarbetena nämns privata telefonsamtal från arbetsgivarens telefonabonnemang som exempel på en förmån som kan särskiljas från tjänstesamtalen genom t.ex. en specificerad telefonräkning. Beskattning ska således i ett sådant fall ske på vanligt sätt för förmånen av privatsamtal.

Mobiltelfoni
Även när arbetsgivare tillhandahåller anställda mobil telefoni för att användas i arbetet, medför privat användning av telefonen en skattepliktig förmån i den mån privatsamtalen kan särskiljas genom prefix.

Abonnemang med fast avgift utan samtalsdebitering (fastprisabonnemang)
Numera förekommer att arbetsgivaren har ett abonnemang med fast avgift utan samtalsdebitering, där ingen merkostnad uppkommer för arbetsgivaren för eventuella privatsamtal. Förutsatt att det saknas möjlighet att särskilja privatsamtalen uppkommer ingen skattepliktig förmån för den anställde i sådana fall (Skatteverket 2009-02-12, dnr 131 126210-09/111).

Se även Förmån av fri telefon, TV-avgift, tidning och tidskrift.