Exempel på avdragsgill intern representation

Representation – exempel på avdragsgill intern representation

Läs lite om representation och vilka belopp som gäller för avdragsgill representation det aktuella inkomståret för att lättare förstå de exemplen av intern representation nedan!

Personalfester och kringkostnader – max 450 kr/person/tillfälle
Till intern representation räknas bl.a. personalfester (innefattar även julmiddag, jullunch, kräftskiva). Det får dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art (jfr RÅ 1981 Aa 119).

– Avdrag medges för mat – avdrag för (lunch, middag eller supé) – avdrag medges för 90 kr plus mervärdeskatt per person
– Avdrag medges för kringkostnader – för kringkostnader vid personalfest, t.ex. lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdande – avdrag medges med skäligt belopp dock högst 180 kr/180 kr plus mervärdesskatt per person. OBS specialarrangerad underhållning betraktas som Lyxbetonad representation.

– Max 2 personalfester/år – avdrag för utgifter för personalfest bör inte medges för fler än två personalfester per år.
– Familjemedlemmar och pensionerade befattningshavare får komma – om anställdas familjemedlemmar eller pensionerade befattningshavare inbjuds till personalfest bör avdrag medges även för den andel av utgiften som belöper på dessa personer.

Informationsmöten  (lunch, middag eller supé)
• Informationsmöten för anställda, planeringsmöten, budgetmöten, diskussioner om inköps- och försäljningspolitik, personalfest.

• Planering av det löpande arbetet är inte intern representation. Måltid med arbetskamrater vid sådana tillfällen är skattepliktiga.
• Kurser, konferenser o.dyl. är ej intern representation. För interna kurser, konferenser gäller inte representationsavdragets begränsning. Gränsen mellan interna kurser, konferenser och intern representation kan vara svår att dra.

Kick-off och teambildning
Den skattemässiga behandlingen får bedömas från fall till fall. Dessa kan båda vara avdragsgilla (kan bedömas som intern representation)  och och ej avdragsgilla. Det som är viktigt vid bedömningen är
• hur aktiviteten lagts upp
• arbetsgivarens syfte med aktiviteten
• nyttan för verksamheten

Alltför påkostade arrangemang kan bedömas som Lyxbetonad representation.

Styrelsesammanträde, revision, bolagsstämma, föreningsstämma m.m.

Som avdragsgill representationskostnad bör inte räknas utgift för måltider i samband med styrelsesammanträde, revision, bolagsstämma eller föreningsstämma. Avdrag kan dock medges för utgifter för enklare förtäring med högst 60 kr/60 kr plus mervärdesskatt per person.