Vissa förenklingar för aktiebolag

Regeringen föreslår i en proposition som överlämnas till riksdagen i dag vissa förenklingar för aktiebolag. Bland annat föreslås att kravet på att styrelsen i ett privat aktiebolag ska fastställa en skriftlig arbetsordning och skriftliga instruktioner om arbetsfördelningen ska tas bort. Det föreslås också förenklingar i förfarandet för att minska aktiekapitalet och en utvidgning av möjligheterna att teckna nya aktier genom betalning. Förslagen ingår i regeringens arbete med att göra det enklare att starta och driva företag.

Läs mer

The post Vissa förenklingar för aktiebolag appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.