Viktig information till enskilda företagare och dödsbon om momsdeklaration den 12 maj

Senast den 12 maj ska du lämna din momsdeklaration för 2013 om du är enskild näringsidkare, redovisar moms för ett helt beskattningsår och inte har haft EU-handel. Samma sak gäller dödsbon. Även eventuell moms ska betalas senast den 12 maj.

Läs mer

The post Viktig information till enskilda företagare och dödsbon om momsdeklaration den 12 maj appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.