Vem ska betala för bytet av sedlar och mynt?

I höst inleder Riksbanken historiens största utbyte av sedlar om mynt. Eftersom bankerna i snabb takt har avvecklat sin kontanthantering kommer utbytet huvudsakligen ske ute i handeln. Svensk Handels styrelse och årsstämma är mycket oroade över att handeln kommer att drabbas av stora kostnader för utbytet.(Svensk Handel)