Vårpropositionen 2013: Ansvar för jobb och trygghet

Den globala finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt femte år. Regeringen fortsätter att möta det svaga konjunkturläget med en ansvarsfull finanspolitik för jobb och trygghet. I vårpropositionen 2013 presenterar regeringen ytterligare åtgärder inom utbildning, praktik, infrastruktur och regional utveckling.