Väl förberedda småföretag lyckas med export

35 procent av de exportföretag som tagit del av Exportrådets småföretagsprogram har gjort affärer inom en tvåårsperiod som en följd av att de använt sig av Exportrådets tjänst och 85 procent tror att deras affärer kommer att öka de närmaste två åren. Det visar en ny effektmätning av detta program.